สรุปผลประเมิน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร426,671.38108,954.0074.5 %ผ่าน10,107.2025,673.55-154.0 %ไม่ผ่าน
รวม 426,671 108,954 74.46 % ผ่าน 10,107 25,674 -154.01 % ไม่ผ่าน