สรุปผลประเมิน กรมชลประทาน (สามเสน) เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมชลประทาน (สามเสน)400,097.50466,843.00-16.7 %ไม่ผ่าน18,586.725,350.4071.2 %ผ่าน
กรมชลประทานปากเกร็ด74,824.42292,737.00-291.2 %ไม่ผ่าน31,462.6928,118.7010.6 %ไม่ผ่าน
รวม 474,922 759,580 -59.94 % ไม่ผ่าน 50,049 33,469 33.13 % ผ่าน