สรุปผลประเมิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์86,672.2631,792.0063.3 %ผ่าน5,360.92723.7686.5 %ผ่าน
รวม 86,672 31,792 63.32 % ผ่าน 5,361 724 86.50 % ผ่าน