สรุปผลประเมิน กรมประมง เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมประมง354,792.47258,398.0027.2 %ผ่าน10,435.504,003.0761.6 %ผ่าน
รวม 354,792 258,398 27.17 % ผ่าน 10,436 4,003 61.64 % ผ่าน