สรุปผลประเมิน กรมปศุสัตว์ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมปศุสัตว์ 143,851.75103,000.0028.4 %ผ่าน7,240.051,969.9972.8 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร3,825.682,000.0047.7 %ผ่าน665.56712.50-7.1 %ไม่ผ่าน
รวม 147,677 105,000 28.90 % ผ่าน 7,906 2,682 66.07 % ผ่าน