สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาที่ดิน เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาที่ดิน197,424.94138,020.0030.1 %ผ่าน10,010.281,254.9787.5 %ผ่าน
รวม 197,425 138,020 30.09 % ผ่าน 10,010 1,255 87.46 % ผ่าน