สรุปผลประเมิน กรมวิชาการเกษตร เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมวิชาการเกษตร428,719.8134,275.0092.0 %ผ่าน19,709.20671.4696.6 %ผ่าน
รวม 428,720 34,275 92.01 % ผ่าน 19,709 671 96.59 % ผ่าน