สรุปผลประเมิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร119,231.8064,000.0046.3 %ผ่าน5,407.82667.5287.7 %ผ่าน
รวม 119,232 64,000 46.32 % ผ่าน 5,408 668 87.66 % ผ่าน