สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการเกษตร เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมการเกษตร185,152.39148,580.0019.8 %ไม่ผ่าน7,749.70893.1588.5 %ผ่าน
รวม 185,152 148,580 19.75 % ไม่ผ่าน 7,750 893 88.48 % ผ่าน