สรุปผลประเมิน กรมกิจการผู้สูงอายุ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมกิจการผู้สูงอายุ86,827.6635,000.0059.7 %ผ่าน5,020.12378.5792.5 %ผ่าน
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี26,737.776,664.0075.1 %ผ่าน2,197.0871.0596.8 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์4,741.554,571.703.6 %ไม่ผ่าน2,284.85173.8092.4 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง5,004.687,197.00-43.8 %ไม่ผ่าน2,521.81496.5580.3 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค16,975.8824,645.00-45.2 %ไม่ผ่าน1,221.73569.9753.3 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น11,144.681,276.5088.5 %ผ่าน2,433.10270.4988.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม3,131.7911,008.00-251.5 %ไม่ผ่าน1,919.66450.9176.5 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี10,571.998,352.0021.0 %ผ่าน1,514.82290.3680.8 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา7,390.805,373.0027.3 %ผ่าน2,898.66695.5076.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา8,066.027,136.9011.5 %ไม่ผ่าน1,600.71292.5081.7 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)34,597.357,482.0078.4 %ผ่าน3,762.49215.8094.3 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี15,281.3110,431.8131.7 %ผ่าน2,093.57595.2571.6 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต13,628.285,995.0056.0 %ผ่าน1,234.75336.4272.8 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 47,143.559,589.8079.7 %ผ่าน2,344.83386.7183.5 %ผ่าน
รวม 291,243 144,723 50.31 % ผ่าน 33,048 5,224 84.19 % ผ่าน