สรุปผลประเมิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน100,771.8665,264.0035.2 %ผ่าน5,717.361,106.2480.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,394.995,355.00-123.6 %ไม่ผ่าน913.63298.6467.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,104.591,758.00-59.2 %ไม่ผ่าน1,495.44265.6982.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,101.882,520.00-128.7 %ไม่ผ่าน3,001.09416.2186.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,132.642,986.50-163.7 %ไม่ผ่าน1,811.69314.7582.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร832.082,437.51-192.9 %ไม่ผ่าน2,007.10388.5580.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 834.432,613.00-213.1 %ไม่ผ่าน2,256.73498.5077.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี579.681,108.00-91.1 %ไม่ผ่าน1,717.78330.6880.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,156.791,920.00-66.0 %ไม่ผ่าน1,600.03389.6975.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,328.134,164.99-213.6 %ไม่ผ่าน1,847.49489.4073.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,179.871,004.1014.9 %ไม่ผ่าน1,100.65368.4766.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,139.452,430.05-113.3 %ไม่ผ่าน2,445.73402.5383.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,319.791,225.107.2 %ไม่ผ่าน1,690.27334.7480.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,007.601,279.50-27.0 %ไม่ผ่าน2,515.37574.3177.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,795.312,494.99-39.0 %ไม่ผ่าน3,143.17449.2985.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,058.451,280.00-20.9 %ไม่ผ่าน1,530.56359.9576.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด655.531,015.50-54.9 %ไม่ผ่าน1,157.96145.5087.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,676.451,604.974.3 %ไม่ผ่าน2,778.72654.6476.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก861.94713.0017.3 %ไม่ผ่าน1,042.66242.1876.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,225.52941.0023.2 %ผ่าน1,048.23383.3263.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม847.821,597.00-88.4 %ไม่ผ่าน1,619.80411.7974.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,350.081,706.00-26.4 %ไม่ผ่าน3,102.12437.9585.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,489.771,964.00-31.8 %ไม่ผ่าน2,167.61382.1082.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,221.073,217.00-163.5 %ไม่ผ่าน2,150.49414.4880.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,264.762,548.00-101.5 %ไม่ผ่าน663.55304.8154.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,638.824,089.13-149.5 %ไม่ผ่าน1,479.05513.3165.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน745.251,864.56-150.2 %ไม่ผ่าน2,312.87353.3184.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ771.431,137.00-47.4 %ไม่ผ่าน1,428.27355.0175.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์905.80901.200.5 %ไม่ผ่าน2,200.86323.0085.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,154.851,947.20-68.6 %ไม่ผ่าน1,173.13273.8676.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์807.43710.0012.1 %ไม่ผ่าน1,728.72338.5180.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี963.841,027.05-6.6 %ไม่ผ่าน1,506.48451.9370.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,279.054,535.30-254.6 %ไม่ผ่าน982.26737.5224.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา945.541,377.50-45.7 %ไม่ผ่าน1,290.95540.9158.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา871.661,385.40-58.9 %ไม่ผ่าน1,757.24204.7588.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,193.191,699.00-42.4 %ไม่ผ่าน1,984.39403.2079.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,210.992,156.01-78.0 %ไม่ผ่าน1,285.24491.2061.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร800.381,617.30-102.1 %ไม่ผ่าน1,477.56257.6082.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,019.682,160.00-111.8 %ไม่ผ่าน2,256.16816.8963.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี927.302,954.50-218.6 %ไม่ผ่าน1,711.80364.1178.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์945.381,689.50-78.7 %ไม่ผ่าน2,430.53294.0587.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่806.401,899.60-135.6 %ไม่ผ่าน1,761.03123.4693.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต957.022,952.00-208.5 %ไม่ผ่าน610.34265.4756.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม739.691,013.50-37.0 %ไม่ผ่าน1,585.77386.4075.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร777.545,414.00-596.3 %ไม่ผ่าน1,437.38443.8169.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน982.081,030.00-4.9 %ไม่ผ่าน2,432.51327.1486.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร784.62483.0038.4 %ผ่าน1,411.57299.2978.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,855.452,759.20-48.7 %ไม่ผ่าน1,479.93332.5077.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,426.981,365.004.3 %ไม่ผ่าน2,102.37420.9180.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,222.942,816.40-130.3 %ไม่ผ่าน1,262.44282.9977.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,180.982,679.20-126.9 %ไม่ผ่าน1,306.25381.4070.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,100.822,091.00-89.9 %ไม่ผ่าน1,699.88256.4384.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี935.652,543.00-171.8 %ไม่ผ่าน1,712.41520.1869.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง626.401,484.00-136.9 %ไม่ผ่าน2,411.77409.0783.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,174.632,829.46-140.9 %ไม่ผ่าน1,492.29238.9584.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย716.451,419.49-98.1 %ไม่ผ่าน2,316.53325.7085.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ703.412,074.00-194.8 %ไม่ผ่าน2,030.42171.0091.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร828.891,476.50-78.1 %ไม่ผ่าน2,119.37261.5387.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,481.623,745.00-152.8 %ไม่ผ่าน1,894.41444.1076.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,757.473,082.20-75.4 %ไม่ผ่าน1,109.04420.9662.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,503.893,163.00-110.3 %ไม่ผ่าน830.70165.4580.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม838.011,936.80-131.1 %ไม่ผ่าน468.17285.0939.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร807.272,280.39-182.5 %ไม่ผ่าน661.74238.1364.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว950.647.4099.2 %ผ่าน1,839.69297.1183.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี823.251,146.00-39.2 %ไม่ผ่าน1,305.06475.5063.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี870.871,494.00-71.6 %ไม่ผ่าน640.86187.3670.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย884.881,133.00-28.0 %ไม่ผ่าน1,759.58374.3278.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,224.8212.0599.0 %ผ่าน1,610.17446.0572.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,330.363,854.41-189.7 %ไม่ผ่าน2,468.95478.5680.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,275.54733.5042.5 %ผ่าน1,961.97478.0475.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย773.902,064.00-166.7 %ไม่ผ่าน1,204.12443.5063.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู605.453,532.18-483.4 %ไม่ผ่าน1,352.93354.0973.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง999.542,348.12-134.9 %ไม่ผ่าน817.44274.5566.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ769.40893.70-16.2 %ไม่ผ่าน1,231.79322.2573.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,572.323,280.50-108.6 %ไม่ผ่าน2,352.55413.1482.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์881.851,914.50-117.1 %ไม่ผ่าน1,986.51433.4878.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี717.781,500.00-109.0 %ไม่ผ่าน1,863.27380.2479.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,125.473.0499.7 %ผ่าน2,712.52274.5589.9 %ผ่าน
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ2,056.764,188.83-103.7 %ไม่ผ่าน2,067.82309.2585.0 %ผ่าน
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1,850.404,284.00-131.5 %ไม่ผ่าน2,727.54523.6080.8 %ผ่าน
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง7,631.9114,355.50-88.1 %ไม่ผ่าน1,472.24987.7532.9 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี1,839.336,129.99-233.3 %ไม่ผ่าน1,865.51388.8579.2 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,195.957,275.04-231.3 %ไม่ผ่าน2,460.61301.9087.7 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,524.272,890.0018.0 %ไม่ผ่าน2,490.13394.6384.2 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,461.222,643.00-80.9 %ไม่ผ่าน1,228.97251.4779.5 %ผ่าน
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,153.775,337.00-28.5 %ไม่ผ่าน730.50409.2844.0 %ผ่าน
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร2,598.266,470.00-149.0 %ไม่ผ่าน1,210.18499.6558.7 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,214.804,579.49-8.7 %ไม่ผ่าน1,513.21285.2381.2 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่2,451.188,265.81-237.2 %ไม่ผ่าน3,181.61456.3385.7 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง5,012.9113,680.00-172.9 %ไม่ผ่าน1,937.05759.8560.8 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด8,973.498,797.002.0 %ไม่ผ่าน827.89593.6728.3 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา2,526.863,260.00-29.0 %ไม่ผ่าน3,118.67188.6594.0 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช6,744.278,891.97-31.8 %ไม่ผ่าน2,292.61344.5885.0 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย3,521.885,872.99-66.8 %ไม่ผ่าน1,287.11727.2043.5 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,158.105,014.00-58.8 %ไม่ผ่าน1,524.59419.5072.5 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง6,240.5910,726.44-71.9 %ไม่ผ่าน2,431.17245.7589.9 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ6,431.867,812.00-21.5 %ไม่ผ่าน985.92244.3075.2 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์5,915.996,322.86-6.9 %ไม่ผ่าน3,319.61646.8180.5 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา9,634.8312,337.55-28.1 %ไม่ผ่าน2,098.65542.0374.2 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี5,613.478,398.52-49.6 %ไม่ผ่าน1,082.49825.7023.7 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี10,849.3820,795.00-91.7 %ไม่ผ่าน1,110.59228.2279.5 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี9,294.166,281.0032.4 %ผ่าน1,710.82532.0068.9 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี8,057.4216,353.76-103.0 %ไม่ผ่าน2,559.77565.8577.9 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต10,582.1925,572.29-141.7 %ไม่ผ่าน1,437.92688.0952.1 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด10,700.1213,162.00-23.0 %ไม่ผ่าน977.05270.8372.3 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท10,983.6628,549.00-159.9 %ไม่ผ่าน986.18338.5465.7 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช6,006.0311,208.90-86.6 %ไม่ผ่าน1,284.37928.0127.7 %ผ่าน
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,544.8354,947.17-3,456.8 %ไม่ผ่าน583.51606.27-3.9 %ไม่ผ่าน
รวม 349,295 555,252 -58.96 % ไม่ผ่าน 189,279 44,220 76.64 % ผ่าน