สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ97,846.1438,000.0061.2 %ผ่าน5,163.94354.5393.1 %ผ่าน
รวม 97,846 38,000 61.16 % ผ่าน 5,164 355 93.13 % ผ่าน