สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมสหกรณ์118,301.0478,657.0033.5 %ผ่าน6,161.35909.7785.2 %ผ่าน
รวม 118,301 78,657 33.51 % ผ่าน 6,161 910 85.23 % ผ่าน