สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า117,208.7026,436.4977.4 %ผ่าน5,085.78302.3194.1 %ผ่าน
รวม 117,209 26,436 77.44 % ผ่าน 5,086 302 94.06 % ผ่าน