สรุปผลประเมิน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ95,939.2474,824.0022.0 %ผ่าน5,923.72734.0987.6 %ผ่าน
รวม 95,939 74,824 22.01 % ผ่าน 5,924 734 87.61 % ผ่าน