สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางราง เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการขนส่งทางราง115,510.6026,436.0077.1 %ผ่าน4,860.66266.8494.5 %ผ่าน
รวม 115,511 26,436 77.11 % ผ่าน 4,861 267 94.51 % ผ่าน