สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ86,787.4110,527.0087.9 %ผ่าน5,242.11355.3693.2 %ผ่าน
รวม 86,787 10,527 87.87 % ผ่าน 5,242 355 93.22 % ผ่าน