สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี611,525.75378,876.0038.0 %ผ่าน7,702.802,048.8773.4 %ผ่าน
รวม 611,526 378,876 38.04 % ผ่าน 7,703 2,049 73.40 % ผ่าน