สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี113,605.2973,116.0035.6 %ผ่าน6,702.26288.0095.7 %ผ่าน
รวม 113,605 73,116 35.64 % ผ่าน 6,702 288 95.70 % ผ่าน