สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม143,974.95112,939.0021.6 %ผ่าน6,386.47644.7589.9 %ผ่าน
รวม 143,975 112,939 21.56 % ผ่าน 6,386 645 89.90 % ผ่าน