สรุปผลประเมิน กรมเจ้าท่า เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมเจ้าท่า174,347.48155,000.0011.1 %ไม่ผ่าน8,350.02612.9092.7 %ผ่าน
รวม 174,347 155,000 11.10 % ไม่ผ่าน 8,350 613 92.66 % ผ่าน