สรุปผลประเมิน กรมทางหลวง เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทางหลวง472,125.53378,729.0019.8 %ไม่ผ่าน16,254.235,875.3063.9 %ผ่าน
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)12,327.4510,477.0015.0 %ไม่ผ่าน3,797.032,299.0039.5 %ผ่าน
รวม 484,453 389,206 19.66 % ไม่ผ่าน 20,051 8,174 59.23 % ผ่าน