สรุปผลประเมิน กรมทางหลวงชนบท เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทางหลวงชนบท239,582.31193,403.0019.3 %ไม่ผ่าน9,269.262,940.3968.3 %ผ่าน
รวม 239,582 193,403 19.27 % ไม่ผ่าน 9,269 2,940 68.28 % ผ่าน