สรุปผลประเมิน กรมประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมประชาสัมพันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไม่ครบ250,000.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย266,103.88235,000.0011.7 %ไม่ผ่าน1,652.91532.5267.8 %ผ่าน
สำนักข่าว16,498.7943,000.00-160.6 %ไม่ผ่าน5,461.42820.6885.0 %ผ่าน
รวม 282,603 278,000 0.00 % รายงานไม่ครบ 7,114 1,353 0.00 % รายงานไม่ครบ