สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค86,536.6322,623.6073.9 %ผ่าน5,298.39678.0987.2 %ผ่าน
รวม 86,537 22,624 73.86 % ผ่าน 5,298 678 87.20 % ผ่าน