สรุปผลประเมิน กรมควบคุมมลพิษ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมควบคุมมลพิษ200,373.67151,109.2724.6 %ผ่าน7,318.223,659.7050.0 %ผ่าน
รวม 200,374 151,109 24.59 % ผ่าน 7,318 3,660 49.99 % ผ่าน