สรุปผลประเมิน กรมป่าไม้ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมป่าไม้ 221,622.41168,625.0023.9 %ผ่าน9,947.748,608.5713.5 %ไม่ผ่าน
รวม 221,622 168,625 23.91 % ผ่าน 9,948 8,609 13.46 % ไม่ผ่าน