สรุปผลประเมิน กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม155,203.8165,305.6257.9 %ผ่าน6,017.522,299.2961.8 %ผ่าน
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี66,916.8241,665.9137.7 %ผ่าน1,716.131,396.6118.6 %ไม่ผ่าน
รวม 222,121 106,972 51.84 % ผ่าน 7,734 3,696 52.21 % ผ่าน