สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรธรณี เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพยากรธรณี 113,497.9086,989.0023.4 %ผ่าน6,373.96426.4093.3 %ผ่าน
รวม 113,498 86,989 23.36 % ผ่าน 6,374 426 93.31 % ผ่าน