สรุปผลประเมิน กรมอุตุนิยมวิทยา เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมอุตุนิยมวิทยา 377,416.91262,478.0030.5 %ผ่าน5,704.86697.0087.8 %ผ่าน
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,508.96687.0054.5 %ผ่าน49.0840.3617.8 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,386.46686.0050.5 %ผ่าน82.9344.4246.4 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,054.65196.0081.4 %ผ่าน89.562.8596.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,326.12483.0079.2 %ผ่าน61.612.8595.4 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,227.60430.0065.0 %ผ่าน57.7754.086.4 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,107.79732.4933.9 %ผ่าน45.391.0097.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,607.03833.0048.2 %ผ่าน28.651.0096.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,454.671.0099.9 %ผ่าน31.1817.1445.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,107.79921.0016.9 %ไม่ผ่าน28.392.8590.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,426.533,351.00-38.1 %ไม่ผ่าน52.880.9598.2 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด2,944.65444.0084.9 %ผ่าน63.721.0098.4 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,760.20377.0078.6 %ผ่าน50.0954.23-8.3 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,251.11679.0045.7 %ผ่าน63.622.8595.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,456.53434.0070.2 %ผ่าน34.6328.8616.7 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,583.86684.4056.8 %ผ่าน38.4513.5864.7 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,150.16664.0042.3 %ผ่าน47.2055.62-17.8 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,030.77311.0069.8 %ผ่าน38.9227.0030.6 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา999.54876.0012.4 %ไม่ผ่าน49.4541.7115.7 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,404.761.0099.9 %ผ่าน64.8438.9539.9 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,181.67810.0062.9 %ผ่าน50.4920.0060.4 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,391.22949.0031.8 %ผ่าน48.740.9598.1 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,762.21616.0065.0 %ผ่าน55.7628.0249.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,467.47560.0061.8 %ผ่าน69.282.8595.9 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,092.96386.0064.7 %ผ่าน49.370.9598.1 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,425.07774.0045.7 %ผ่าน49.525.2089.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)932.27704.0024.5 %ผ่าน54.3037.3231.3 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,536.57356.0076.8 %ผ่าน46.140.9597.9 %ผ่าน
รวม 417,996 280,424 32.91 % ผ่าน 7,107 1,225 82.77 % ผ่าน