สรุปผลประเมิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ127,348.9265,000.0049.0 %ผ่าน7,402.64369.0095.0 %ผ่าน
รวม 127,349 65,000 48.96 % ผ่าน 7,403 369 95.02 % ผ่าน