สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน95,135.4231,564.3866.8 %ผ่าน5,192.08266.8094.9 %ผ่าน
รวม 95,135 31,564 66.82 % ผ่าน 5,192 267 94.86 % ผ่าน