สรุปผลประเมิน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ83,158.4727,230.0067.3 %ผ่าน5,345.29119.4997.8 %ผ่าน
รวม 83,158 27,230 67.26 % ผ่าน 5,345 119 97.76 % ผ่าน