สรุปผลประเมิน กรมธุรกิจพลังงาน เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมธุรกิจพลังงาน85,586.7725,123.0070.6 %ผ่าน5,429.71189.9696.5 %ผ่าน
รวม 85,587 25,123 70.65 % ผ่าน 5,430 190 96.50 % ผ่าน