สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน119,861.1178,382.0034.6 %ผ่าน7,111.86259.6596.3 %ผ่าน
รวม 119,861 78,382 34.61 % ผ่าน 7,112 260 96.35 % ผ่าน