สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์163,491.6990,407.8944.7 %ผ่าน5,254.621,404.5173.3 %ผ่าน
รวม 163,492 90,408 44.70 % ผ่าน 5,255 1,405 73.27 % ผ่าน