สรุปผลประเมิน กรมการค้าต่างประเทศ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการค้าต่างประเทศ201,309.94136,127.6132.4 %ผ่าน7,018.061,076.0784.7 %ผ่าน
รวม 201,310 136,128 32.38 % ผ่าน 7,018 1,076 84.67 % ผ่าน