สรุปผลประเมิน กรมการค้าภายใน เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการค้าภายใน175,399.11131,856.1424.8 %ผ่าน6,980.544,466.4536.0 %ผ่าน
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)10,279.845,196.0049.5 %ผ่าน2,933.0970.9297.6 %ผ่าน
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)7,485.874,201.5643.9 %ผ่าน814.94477.8541.4 %ผ่าน
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )2,816.113,740.72-32.8 %ไม่ผ่าน987.34263.0073.4 %ผ่าน
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)6,225.044,659.3625.2 %ผ่าน1,520.73199.6486.9 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,656.54196.0092.6 %ผ่าน681.63145.4178.7 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,375.68927.6061.0 %ผ่าน516.1743.2891.6 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,306.76359.0084.4 %ผ่าน456.8244.6390.2 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,592.961,420.1445.2 %ผ่าน362.4632.3091.1 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี2,722.23841.0069.1 %ผ่าน622.6240.5493.5 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-5 ชัยนาท2,148.86609.0071.7 %ผ่าน366.4692.1574.9 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี2,562.68538.0079.0 %ผ่าน691.14221.1968.0 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,414.81376.0084.4 %ผ่าน1,078.20690.1936.0 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,021.45457.8177.4 %ผ่าน634.73492.1022.5 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,234.53786.3064.8 %ผ่าน699.56209.0070.1 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 2,513.99467.0081.4 %ผ่าน572.6195.5883.3 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,213.18602.0072.8 %ผ่าน707.05113.0784.0 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,103.34779.1063.0 %ผ่าน751.6796.2087.2 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,016.70340.0083.1 %ผ่าน719.44153.9078.6 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,130.74483.0077.3 %ผ่าน692.32201.8870.8 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,284.59783.4165.7 %ผ่าน861.98263.3069.5 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา2,849.501,169.4059.0 %ผ่าน989.05232.7576.5 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,109.09908.5056.9 %ผ่าน625.14235.1862.4 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย2,080.121,123.0046.0 %ผ่าน795.91233.6670.6 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,250.80261.3088.4 %ผ่าน531.91212.6960.0 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต2,511.92768.0069.4 %ผ่าน474.2257.9587.8 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,446.96651.0073.4 %ผ่าน685.78184.3073.1 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,289.17679.0070.3 %ผ่าน570.1990.2584.2 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,648.50291.9089.0 %ผ่าน523.35114.2578.2 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี2,890.65379.5086.9 %ผ่าน618.2273.1588.2 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,062.96300.0085.5 %ผ่าน787.00130.6783.4 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก6,351.17777.0087.8 %ผ่าน397.89232.8641.5 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา2,376.15731.0069.2 %ผ่าน577.44106.4081.6 %ผ่าน
รวม 272,372 167,659 38.44 % ผ่าน 31,228 10,317 66.96 % ผ่าน