สรุปผลประเมิน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 88,803.2982,493.597.1 %ไม่ผ่าน5,611.06804.6585.7 %ผ่าน
รวม 88,803 82,494 7.11 % ไม่ผ่าน 5,611 805 85.66 % ผ่าน