สรุปผลประเมิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 162,048.05125,496.0522.6 %ผ่าน6,642.86784.6488.2 %ผ่าน
รวม 162,048 125,496 22.56 % ผ่าน 6,643 785 88.19 % ผ่าน