สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า209,988.73148,701.0529.2 %ผ่าน6,717.901,420.3078.9 %ผ่าน
รวม 209,989 148,701 29.19 % ผ่าน 6,718 1,420 78.86 % ผ่าน