สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ140,151.8880,699.1542.4 %ผ่าน6,239.52795.0387.3 %ผ่าน
รวม 140,152 80,699 42.42 % ผ่าน 6,240 795 87.26 % ผ่าน