สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย268,401.16150,594.0043.9 %ผ่าน12,302.123,082.0174.9 %ผ่าน
รวม 268,401 150,594 43.89 % ผ่าน 12,302 3,082 74.95 % ผ่าน