สรุปผลประเมิน กรมการปกครอง เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการปกครอง 475,843.84361,380.0024.1 %ผ่าน12,333.398,325.0032.5 %ผ่าน
รวม 475,844 361,380 24.05 % ผ่าน 12,333 8,325 32.50 % ผ่าน