สรุปผลประเมิน กรมการพัฒนาชุมชน เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการพัฒนาชุมชน 241,134.84145,642.1339.6 %ผ่าน7,011.803,509.0450.0 %ผ่าน
รวม 241,135 145,642 39.60 % ผ่าน 7,012 3,509 49.96 % ผ่าน