สรุปผลประเมิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย188,733.41102,000.0046.0 %ผ่าน6,533.421,619.9475.2 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี10,320.7513,561.00-31.4 %ไม่ผ่าน1,825.781,725.405.5 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย11,454.158,557.0025.3 %ผ่าน2,236.154,481.13-100.4 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท12,109.1011,840.992.2 %ไม่ผ่าน1,920.94437.0077.3 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี10,520.067,908.0024.8 %ผ่าน1,094.33457.9058.2 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต12,881.284,490.8065.1 %ผ่าน1,703.95272.6584.0 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี11,283.5810,859.063.8 %ไม่ผ่าน1,829.40455.0075.1 %ผ่าน
รวม 257,302 159,217 38.12 % ผ่าน 17,144 9,449 44.88 % ผ่าน