สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 321,801.00120,625.0062.5 %ผ่าน7,630.882,367.1069.0 %ผ่าน
รวม 321,801 120,625 62.52 % ผ่าน 7,631 2,367 68.98 % ผ่าน