สรุปผลประเมิน กรมหม่อนไหม เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมหม่อนไหม82,403.8037,199.0054.9 %ผ่าน5,220.22377.9492.8 %ผ่าน
รวม 82,404 37,199 54.86 % ผ่าน 5,220 378 92.76 % ผ่าน