สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม278,122.03353,876.38-27.2 %ไม่ผ่าน6,511.541,477.0377.3 %ผ่าน
รวม 278,122 353,876 -27.24 % ไม่ผ่าน 6,512 1,477 77.32 % ผ่าน