สรุปผลประเมิน กรมคุมประพฤติ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมคุมประพฤติ 1,059,235.6041,748.3196.1 %ผ่าน6,692.88854.1187.2 %ผ่าน
รวม 1,059,236 41,748 96.06 % ผ่าน 6,693 854 87.24 % ผ่าน